Đồ án Cơ ứng dụng hộp giảm tốc

Yêu cầu kỹ thuật 1. Để kiểm tra sự ăn khớp đúng của bộ truyền, người ta bôi một lớp sơn trên bề mặt làm việc của bánh răng, sau đó quay bánh răng nhỏ hay trục từ từ và theo dõi các vết tiếp xúc rải đều theo mặt phẳng làm việc của răng 2. Sai số do lắp ráp bánh răng cho phép mỗi bên là 0,05 chiều rộng bánh răng. 3. Bề mặt ghép nắp và thân được mài hoặc cạo để lắp sít. khi lắp, giữa hai bề mặt này không được dùng đệm lót (để đảm bảo kiểu lắp ổ và vỏ hộp). 4. Bánh răng bị dẫn được ngâm trong dầu, với chiều sâu ngâm dầu khoảng (10mm đến 20mm). Dùng que thăm dầu để kiểm tra mức dầu. 5. Cho chạy không tải với tốc độ chậm, để kiểm tra sự ăn khớp, rung động.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC