Đồ án Công nghệ chế tạo máy quy trình công nghệ chế tạo trục vít

Chi tiết gia công là chi tiết dạng trục - Các bề mặt trục có khả năng gia công bằng các dao tiện thông thường - Đường kính các cổ trục giảm dần về hai phía - Trong trường hợp này then của trục của trục chúng ta phải giữ nguyên kết cấu - Kết cấu của trục không đối xứng vì vậy không thể gia công trên máy chép hình thuỷ lực - Ta có l/d=321/52<10 nên trục đủ đọ cứng vững - Trục là trục vít vì vậy bắt buộc phải gia công trước khi mài khả năng bị biến dạng khi nhiệt luyện là có nhưng vẫn có thể chấp nhận được - Khi gia công trục chúng ta phải gia công hai lỗ tâm hai đầu làm chuẩn định vị - Không thể thay thế trục bậc bằng trục trơn được bởi vì đây là trục vít chúng ta phải có những bậc để lắp ổ lăn hay lăp trục với các bộ phận khác của máy

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC