Đồ án Công trình thu và trạm bơm

CÁC THÔNG SỐ TÍNH TOÁN Công suất thiết kế: 70 000 (m3/ng) Cao trình mặt đất: 24 (m) Cao trình mực nước ngầm: 22 (m) Mực nước thấp nhất trong bể chứa nước sạch: 21 (m) Hệ số dùng nước không điều hoà: Kh =1,35 Hệ thống cấp nước có đài ở đầu mạng lưới Số giờ làm việc trong ngày: 24 giờ Cao trình mặt đất tại điểm tiếp xúc với mạng lưới: 26 (m) Áp lực yêu cầu tại diểm tiếp xúc mạng lưới: 40 (m) + Trong giờ vận chuyển lớn nhất: + Trong giờ dùng nước lớn nhất: + Trong giờ có cháy: 30 (m) Số đám cháy xảy ra đồng thời: 3x30 (l/s) Chiều dài ống hút: 15 (m) Chiều dài ồng đẩy: 500 (m)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC