Đồ án Đánh giá chiến lược kinh doanh trên thị trường nội địa và đề xuất điều chỉnh chiến lược của công ty cổ phần may 10 giai đoạn 2010-2015

I. Lý do chọn đềtài Quá trình quốc tếhóa và xu thếhội nhập đang diễn ra mạnh mẽ ởkhắp các châu lục, các khu vực trên thếgiới, đây là một xu hướng phát triển trong tương lai khi mà cảthếgiới đang ngày càng xích lại gần nhau hơn. Việt Nam là một trong những quốc gia đang đi vào quỹ đạo phát triển đó. Sựphát triển của Việt Nam không thểtách khỏi sựphát triển chung của thếgiới. Chúng ta đã và đang ngày càng tích cực tham gia vào quá trinh hội nhập kinh tế thếgiới, mởrộng quan hệ đối ngoại với các quốc gia. Việc gia nhập ASEAN, APEC và gần đây nhất là thành viên chính thức của Tổchức thếgiới (WTO) đã mởra một triển vọng tốt đẹp cùng với những thách thức lớn cho sựphát triển của nền kinh tếnước nhà. Ngành dệt may vốn là một ngành truyền thống của đất nước. Cùng với sựphát triển của đất nước, dệt may đã trởthành mũi nhọn trong phát triển kinh tế, nhiều năm liền đúng thứ2 vềgiá trịxuất khẩu sau ngành dầu khí. Mỗi cánh cửa hội nhập mởra lại làm gia tăng sựcanh tranh cho hàng dệt - may Việt Nam. Trước đây, các doanh nghiệp dệt – may thường chú trọng tới thịtrường xuất khẩu và bỏquên thịtrường trong nước đểcho hàng hoá nước ngoài, đặc biệt là hàng may mặc trung Quốc chiếm lĩnh thịtrường. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã triển khai chương trình phát triển đối với thịtrường trong nước. Sựtrởlại với thịtrường trong nước của các doanh nghiệp vào một thời điểm mà trên thịtrường không chỉbao gồm hàng may mặc Trung Quốc mà còn có sựgia nhập của nhiều thương hiệu thời trang lớn trên thế giới. Cuộc cạnh tranh trên thịtrường trong nước trởnên khốc liệt hơn. Công ty cổphần May 10 là một trong những doanh nghiệp dệt - may trong nước, đang phải đối mặt với sựcạnh tranh khốc liệt. Công ty đang ngày đêm nỗlực phấn đấu đểxây dựng May 10 trởthành một thương hiệu mạnh, doanh nghiệp may mặc hàng đầu trên thịtrường nội địa. Để đạt được mục tiêu đó, công ty phải xây dựng cho mình những chiến lược rõ ràng và hiệu quảvềmọi mặt. Chính vì vậy, tôi chọn đềtài: “Đánh giá chiến lược kinh doanh trên thịtrường nội địa và đềxuất điều chỉnh chiến lược của công ty cổphần May 10 giai đoạn 2010-2015” II. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu Các yếu tốbên trong và bên ngoài công ty là những yếu tốquan trọng cần xem xét khi thực hiện đềtài đặc biệt là các yếu tốliên quan tới chiến lược cạnh tranh của công ty. Đềtài tập trung nghiên cứu: Đánh giá chiến lược hiện tại của công ty cổphần May 10 tại thịtrường nội địa và đềxuất điều chỉnh chiến cho giai đoạn năm 2010 đến năm 2015. III. Mục đích nghiên cứu Trong bối cảnh hiện nay, mỗi doanh nghiệp may mặc đều cần xây dựng cho mình một chiến lược cạnh tranh trên thịtrường nội địa giúp phát huy tối đa những lợi thếnhằm giành được thịphần và lợi nhuận cao. Do đó, mục tiêu chính của chuyên đềlà xây dựng một chiến lược kinh doanh khảthi và phù hợp với công ty cổphần May 10. IV. Bốcục của đồán Nội dung chính được thểhiện nhưsau: Chương I: Mở đầu Chương II: Lý thuyết cơbản vềquản trịchiến lược Chương III: Phương pháp nghiên cứu Chươn IV: Thực trạng chiến lược của công ty CP May 10 Chương V: Đánh giá chiến lược của công ty CP May 10 Chương VI: Đềxuất và đưa ra kếhoạch chiến lược thực thi của CP May 10 Chương VII: Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC