Đồ án Điều khiển cấp điện tự động cho nhà máy từ trạm 110KV

Trong những năm gần đõy, cựng với sự phỏt triển của khoa học kĩ thuật, việc ứng dụng những thành tựu cụng nghệ mới vào thực tiến sản xuất diễn ra mạnh mẽ và cú những bước đột phỏ. Đối với cụng nghệ sản xuất xi măng, là lĩnh vực đũi hỏi mức độ chớnh xỏc và an toàn cao, giải phỏp tự động hoỏ cú thể coi là tất yếu trong việc giải quyết những yờu cầu cụng nghệ cũng như đảm bảo sự an toàn và vận hành liờn tục của nhà mỏy. Hiện nay ngành sản xuất xi măng ở nước ta đang phỏt triển rất mạnh mẽ. Đõy là một ngành sản xuất cụng nghiệp chịu sự chi phối rất lớn về cụng nghệ cũng như thiết bị của nước ngoài. Tuy nhiờn, việc phõn phối điện năng trong một số nhà mỏy chưa được tự động hoỏ. Việc điều phối điện năng và xử lớ cỏc phương ỏn cấp điện bằng thiết bị điều khiển khả trỡnh sẽ mở ra những tiềm năng lớn cho việc tối ưu hệ thống cung cấp điện. Nhà mỏy xi măng Bỳt Sơn là một trong số những nhà mỏy hiện đại nhất Việt nam. Toàn bộ nhà mỏy được nối mạng theo tiờu chuẩn mạng cụng nghiệp Ethernet, điều khiển bằng cỏc PLC S5 của Siemen Đức. Việc cấp điện cho toàn bộ nhà mỏy hiện nay được điều khiển tại chỗ và liờn động tự động. Đồ ỏn này thực hiện nghiờn cứu giải phỏp điều khiển cấp điện tự động cho nhà mỏy từ trạm 110KV. Đồ ỏn gồm cú 5 chương: Chương 1: Mụ tả cụng nghệ. Chương 2:Giới thiệu về trạm 110kv nhà mỏy xi măng Bỳt Sơn Chương 3:Tớnh chọn cỏc trị số bảo vệ cho trạm 110kv Phõn tớch hệ thống điều khiển Xỏc định tớn hiệu vào ra Chương 4: Giới thiệu về bộ điều khiểnkhả lập trỡnh PLC S7-200 Chương 5: Thiết kế điều khiển trạm 110kv bằng PLC S7-200.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC