Đồ án Điều khiển giám sát hệ thống mạng PLC, điều khiển lò nhiệt và máy xếp hàng tự động

PLC là thiết bị điều khiển logic khả trình (Program Logic Control), là loại thiết bị cho phép thực hiện linh hoạt các thuật toán điều khiển số thông qua 1 ngôn ngữ lập trình, thay cho việc phải thể hiện thuật toán đó bằng mạch số. Cũng như các thiết bị lập trình khác, hệ thống lập trình cơ bản của PLC bao gồm 2 phần: khối xử lý trung tâm (CPU:Central Processing Unit) và hệ thống giao tiếp vào/ra (I/O) như sơ đồ khối:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC