Đồ án Điều khiển hệ thống đèn giao thông

Ngày nay trong khoa học kỹ thuật và đời sống xã hội các bộ vi điều khiển có ứng dụng rộng rãi và thâm nhập ngày càng nhiều đến công việc, cuộc sống hằng ngày của con người. Từ các thiết bị gia đình đến các thiết bị văn phòng, hay các bộ điều khiển tự động đều sử dụng đến các bộ vi điều khiển, vì vậy các hệ thống nhúng sử dụng vi điều khiển phục vụ cuộc sống con người là thực sự cần thiết. Cuộc sống được nâng cao, mật độ dân cư ở các thành phố đô thị lớn ngày càng đông đúc hơn, vấn đề hỗ trợ cho người tham gia giao thông an toàn là việc cần làm ngay và hệ thống đèn điều khiển và phân luồng giao thông ở các điểm ngã tư, ngã năm được đưa vào sử dụng. Không những hạn chế được những xung đột trong giao thông thành phố mà còn tránh được hiện tương ùn tắc, tai nạn giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông đi đúng làn đường. Với nhu cầu thực tiễn đó, nhóm chúng em đã tìm hiểu, nghiên cứu, thực hiện thiết kế mạch điều khiển đèn giao thông.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC