Đồ án Điều tra hiện trạng và đề xuất giải pháp cơ giới hóa sản xuất cây lúa và cây mía tỉnh Long An

Ngày nay cùng với sự phát triển của Khoa Học Công Nghệ, các phương pháp lao động dần được thay thế bằng những công cụ có động cơ. Nông nghiệp cũng đã được ứng dụng cơ giới vào đồng ruộng, tuy nhiên nền nông nghiệp của tỉnh Long An vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế nên cơ giới hóa nông nghiệp còn ở mức thấp.Quyển luận văn “điều tra hiện trạng và đề xuất giải pháp cơ giới hóa sản xuất cây lúa và cây mía tỉnh Long An” sẽ giúp chúng ta thấy được mức độ ứng dụng cơ giới hóa hiện nay tại tỉnh LongAn. Trên cơ sở đó đề ragiải pháp nhằm cải thiện hơnhiệu quả mà cơ giới mang lại cho nông nghiệp tại tỉnh Long An nói chung và vùng trồng lúa Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An nói riêng. Mục tiêu nghiên cứu: - Mục tiêu tổng quát: Từ số liệu điều tra được,kết hợp với việc khảo sát thực tế tại 3 huyện Tân Thạnh, huyện Vĩnh Hưng, huyện Bến Lức tỉnh Long An, tiến hành phân tích các yếu tố làm ảnh hưởng đến việc đưa cơ giới hóa vào nông nghiệp nói chung và sản xuất cây mía, cây lúa nói riêng. Trên cơ sở đó đề ra giải pháp hợp lý để đẩy nhanh tiến độ cơ giới hóa nông nghiệp tại tỉnh Long An trong thời gian tới. -Mục tiêu cụ thể: + Điều tra tình hình ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất cây lúa và cây mía của tỉnh Long An. + Đánh giá hiệu quả sản xuất cây lúa và cây mía mà cơ giới hóa đem lại tại tỉnh Long An. + Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cơ giới hóa cây lúa và cây mía của tỉnh Long An. + Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu của việc cơ giới hóa sản xuất cây lúa cây mía của tỉnh Long An trong thời gian tới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC