Ngày nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, máy tính trở nên phổ biến với mọi người, nó mang lại cho con người khả năng to lớn và làm được những công việc phi thường : tính toán nhanh, chính xác các phép toán phức tạp, điều khiển tự động và làm việc theo sự lập trình của con người. Máy tính ra đời không chỉ là công cụ giải phóng sức lao động, hỗ trợ tối đa trong sản xuất mà còn là phương tiện học tập, giải trí bổ ích trong đời sống của mọi người. Sự phát triển của máy tính cũng như công nghệ thông tin sẽ mang lại những thành tựu to lớn cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Là phương tiện tiếp cận nhanh nhất đến các thành tựu của khoa học kỹ thuật. Sức mạnh của máy tính được tăng lên nhiều lần khi các máy tính được kết nối thành một mạng máy tính. Là cơ sở hạ tầng cho phép truyền dữ liệu, trao đổi thông tin và điều khiển từ xa, tạo nên một môi trường giao tiếp, liên kết mọi người vượt qua hạn chế về khoảng cách. Với mạng máy tính toàn cầu chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận với thế giới bên ngoài, tiếp cận với những thành tựu khoa học tiên tiến nhất trên thế giới. Hiện nay, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và phát triển kinh tế là mục tiêu hàng đầu của đất nước. Mạng Internet trở thành một lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng cốt lõi của công nghệ thông tin, bao gồm rất nhiều vấn đề từ kiến trúc, đến nguyên lý thiết kế, cài đặt và mô hình ứng dụng, các dịch vụ trên mang. Mạng viễn thông nói chung và máy tính và mạng máy tính nói riêng là công cụ không thể thiếu trong hoạt động của bộ máy nhà nước, các doanh nghiệp, trường học, . và rất nhiều các lĩnh vực sản xuất khác. Nó đóng vai trò như cầu nối để trao đổi thông tin giữa các chính phủ, các tổ chức xã hội và giữa mọi người với nhau. Với môt sự kết hợp rông rãi như vậy đặt ra vấn đề cái gì giúp con người có thể truy cập tới các trang web dễ dàng để tìm hiểu trao đổi thông tin từ khắp mọi nơi như vậy? Đó là hệ thống tên miền ( Domain Name System ).Khi cần truy cập đến một web site trên Internet, bạn có thể gõ địa chỉ IP của site hoặc gõ tên DNS. Vì các địa chỉ IP rất khó nhớ, nên DNS là một dịch vụ đáng giá. Nó giúp con người dùng tên để truy cập Internet. Máy chủ DNS được đặt trên Internet để chuyển địa chỉ IP thành tên miền. Nhà cung cấp dịch vụ Internet có thể thực hiên được điều này hoặc kết nối với máy chủ DNS để làm chuyện này. Khi bạn nhập tên miền trong web browser, yêu cầu này được gửi đến máy chủ DNS sơ cấp định nghĩa trong cấu hình của web browser. Máy chủ DNS chuyển tên thành địa chỉ IP và trả địa chỉ IP cho hệ thống, dể giúp người sử dụng truy cập tới các web thông qua tên miền nhanh hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC