Đồ án Động cơ đốt trong - Tính toán chu trình công tác của động cơ ya3 - 452

Chỉ số nén đa biến trung bình phụ thuộc vào rất nhiều thông số kết cấu và thông số vận hành như kích thước xi lanh,loại buồng cháy ,số vòng quay ,phụ tải ,trạng thái nhiệt độ động cơ .Tuy nhiên n1 tăng giảm theo quy luật sau:Tất cả những nhân tố làm cho môi chất mất nhiệt sẽ khiến cho n1 tăng. Chỉ số nén đa biến trung bình n1 được xác định bằng cách giải phương trình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC