Đồ án Đúc bê tông toán khối nhà công cộng

Ta nhận thấy khối lượng bêtông cần đổ cho côngtrình rất lớn. Do đó ta phải tiến hành phân chia từng đợt, từng đoạn đổ bêtông cho công trình nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thi công. Ví dụ như về bố trí mạch ngừng cho các kết cấu cũng như đảm bảo điều kiện co ngót của bêtông, đồng thời phù hợp với điều kiện tổ chức nhằm đẩy mạnh tiến độ thi công đảm bảo thời gian hoàn thành công trình. Với yêu cầu trên, ta chia công trình thành 10 đợt như sau: Công trình gồm 25 nhịp, dài mỗi nhịp là 4.8m nên tổng dài công trình là: L= 4.8x25=120m Để dễ thi công và đảm bảo điều kiện chịu nhiệt ta làm 2 khe nhiệt cho công trình, 2 khe cách mỗi đầu 8 nhịp, tức cách mỗi đầu 38.4m, 2 khe cách nhau 43.2m. · Đợt 1: Thi công phần đổ bêtông móng băng: Chia làm 3 phân đoạn. · Đợt 2: Thi công đổ bêtông phần tường chắn bên dưới tầng hầm, chiều cao tường h=2m và phân mặt bằng công trình gồm 3 phân đoạn, đường ranh giới trùng vào khe nhiệt . · Đợt 3: Thi công đổ bêtông phần tường chắn ở giữa tầng hầm, chiều cao tường h=2m và cũng phân mặt bằng công trình gồm 3 phân đoạn, đường ranh giới trùng vào khe nhiệt độ. · Đợt 4: Thi công đổ bêtông phần tường chắn còn lại bên trên với chiều cao h=1,6m và cũng phân mặt bằng công trình gồm 3 phân đoạn như đợt 2,3. · Đợt 5: Đổ bêtông cột tầng hầm, phân mặt bằng công trình gồm 3 phân đoạn, đường ranh giới trùng vào khe nhiệt độ. · Đợt 6: Đổ bêtông phần dầm sàn và sàn tầng 1 : Phân mặt bằng công trình thành 6 phân đoạn.(xem hình vẽ). · Đợt 7: Đổ bêtông cột tầng 1, phân mặt bằng công trình gồm 3 phân đoạn, đường ranh giới trùng vào khe nhiệt độ. · Đợt 8: Đổ bêtông phần dầm sàn và sàn tầng 2 : Phân mặt bằng công trình thành 6 phân đoạn như đợt 6. · Đợt 9: Đổ bêtông cột tầng 2, phân mặt bằng công trình gồm 3 phân đoạn. · Đợt 10: Đổ bêtông phần dầm sàn và sàn tầng 3 : Phân mặt bằng công trình thành 6 phân đoạn như đợt 8.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC