Đồ án Hệ quản trị cơ sở dữ liệu – ngôn ngữ của cơ sở dữ liệu quan hệ server

SQL Server 2005là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS bao gồm databases, database engine và các ứngdụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS. SQL Server 2005được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn (Very Large Database Environment) lên đến Tera-Byte và có thể phục vụ cùng lúc cho hàng ngàn user. SQL Server 2005có thể kết hợp "ăn ý" với các server khác như Microsoft Internet Information Server (IIS), E-Commerce Server, Proxy Server. Các phiên bản của SQL Server 2005: Enterprise: Hỗ trợ không giới hạn số lượng CPU và kích thước Database. Hỗ trợ không giới hạn RAM(nhưng tùy thuộc vào kích thước RAM tối đa mà HĐH hỗ trợ)và các hệ thống 64bit. Standard:Tương tự như bản Enterprise nhưng chỉ hỗ trợ4CPU. Ngoài ra phiên bản này cũng không được trang bị một số tính năng cao cấp khác. Workgroup: Tương tự bản Standard nhưng chỉ hỗ trợ 2 CPU và tối đa 3GB RAM Express:Bản miễn phí, hỗ trợ tối đa 1CPU, 1GB RAM và kích thước Database giới hạn trong 4GB.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC