Đồ án Hệ thống bán hàng trực tuyến phongvu.vn

Khi khách hàng đến cửa hàng mua sản p hẩm, họ sẽ xem tro ng danh mục sản p hẩm những hàng hóa mà họ ưa thích. Lúc này sẽ có nhân viên ra tư vấn cho họ mua được những mặt hà ng hợp với ý muốn của họ. Sau khi khách hàng đã ưng ý một hay nhiều mặt hàng nào đó, nhân viên sẽ ghi từng món hàng vào giấy, và bảo khách hàng mang giấy này ra quầy thu ngân. Ở quầy thu ngân, khách hà ng sẽ trả tiền c ho từng mặt hàng mình mua, và nhận được phiếu xuất hà ng từ quầy thu ngân. Sau đó, khách hàng mang phiếu xuất hàng đến quầy giao hàng. Quầy giao hàng mới bắt đầu lấy hàng từ kho và dán tem bảo hành cho khách hàng. Cuối kỳ, bộ phận kế toán sẽ tiến hành tổng kết các hóa đơn thu chi để báo cáo định kỳ cho ban giám đốc biết tình hình tài chính.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC