Đồ án Hệ thống bảo mật

Có thể nói tất cả những gì mà con người tạo ra đều mang một ý nghĩa thiết thực nào đó, dù lớn hay nhỏ nhưng nó cũng góp phần vào sự phát triển của nhân loại. Xu hướng phát triển sẽ góp phần làm cho xã hội phát triển hơn, những ứng dụng của các đề tài nghiên cứu đều chúng mình điều đó. MatLab cũng không ngoại lệ, với những công cụ dễ sử dụng và gần gủi với con người, góp phần tạo nên nhiều thành quả ứng dụng như: điện tử, sinh học, môi trường. Đi theo xu hướng đó, chúng em khảo sát đề tài: HỆ THỐNG BẢO MẬT – với việc sử dụng MatLab làm công cụ để nhận dạng mặt người đồng thời xuất dữ liệu ra cổng COM để tiến hành đóng hoặc mở cửa ra vào.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC