Đồ án Hệ thống mạng trong nhà

Truyền thông thông tin ngày càng trở nên quan trọng trong đời sống hàng ngày. Việc sử dụng một máy tính để hoàn thành một công việc hay kết nối Internet đã trở thành phổ biến, thường xuyên. Sử dụng hệ thống mạng trong nhà có dây hoặc không dây sẽ giúp việc chia sẻ truy cập băng thông rộng của các máy tính trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn cùng với sự phổ biến của dịch vụ truy cập băng thông rộng, số lượng máy tính trong các gia đình cũng như sự tăng trưởng về số hộ gia đình sử dụng. Thông tin, dữ liệu được chuyển đổi sang dạng tín hiệu điện hoặc tín hiệu quang để truyền trên kênh truyền. Có rất nhiều loại phương tiện truyền dẫn, đơn cử ở đây có thể là cáp xoắn đôi, cáp đồng trục, dây mạng, cáp quang, thậm chí môi trường tự do cũng có thể là một phương tiện truyền tín hiệu.Quá trình xây dựng, lắp đặt hệ thống mạng trong nhà cần được nghiên cứu, tính toán đo đạc các loại phương tiện truyền dẫn được sử dụng để đảm bảo hiệu quả tối ưu chất lượng và kinh tế. Trong chương trình đào tạo của ngành điện tử viễn thông trường đại học dân lập Hải Phòng tất cả các loại hình phương tiện truyền dẫn này đều được giới thiệu, phân tích.Tuy nhiên, việc nghiên cứu sâu, cụ thể hơn về một đại lượng của kênh truyền trên từng loạiphương tiện truyền dẫn như là dung năng kênh lại không được đề cập chi tiết. Dung năng kênh là một trong số các đại lượng đặc trưng cho kênh truyền, mô tả chi tiết khả năng truyền tải thông tin của kênh truyền đó. Trong đề tài nghiên cứu này, emtập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá dung năng kênh của từng loại kênh truyền là cáp xoắn và cáp đồng trục. Các thiết bị đo và đánh giá dung năng kênh khá đắt tiền và để thiết lập được các bài tập đo dung năng kênh hoàn toàn không đơn giản, vì vậy thông qua những phân tích, đánh giá, phương trình dung năng kênh,em sẽ xây dựng các chương trình mô phỏng để tính toán dung năng kênh trong một số điều kiện cụ thể, loại môi trường cụ thể. Sử dụng những chương trình này, sinh viên trường có thể hiểu sâu thêm về khái niệm cũng như khả năng, cách thức truyền của từng loại hình kênh, nhờ đó có thể vận dụng vào thực tế cũng như hiểu sâu thêm về khối kiến thức kênh truyền, một trong số những phần kiến thức quan trọng của ngành điện tử viễn thông. Nội dung đồ án gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan về hệ thống mạng trong nhà Chương này trình bày về môi trường trong nhà của một ngôi nhà hiện đại và các phương tiện truyền thông hiện có. Chương 2: Cáp xoắn đôi Chương này trình bày đặc điểm, các tham số cơ bản và các mô hình nhiễu của cáp xoắn đôi từ đó tính dung năng kênh. Chương 3: Cáp đồng trục Chương này trình bày đặc điểm, các tham số cơ bản và các mô hình nhiễu của cáp đồng trục từ đó tính dung năng kênh. Chương 4: Kết quả mô phỏng Chương này trình bày kết quả mô phỏng khảo sát dung năng kênh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC