Đồ án Hệ thống quản lý KSSV (mô hình kí túc sinh viên kssv)

KSSV là một mô hình điển hình của khu KTX sinh viên trong các trường Đại học cả nước của trường ĐHDL Hải Phòng, là nơi tạm trú của hơn 1000 sinh viên trường Đại học dân lập Hải Phòng nhằm đảm bảo cho sinh viên có đủ điều kiện về sức khoẻ và thể lực trong thời gian học tập tại trường. Phụ trách KSSV là Tổ Công tác sinh viên. Đây là bộ phận trực thuộc trường Đại học Dân lập Hải Phòng có nhiệm vụ quản lý sinh viên. Ngoài việc tổ chức các hoạt động học tập và văn hoá thể thao cho sinh viên nội trú Tổ CTSV còn có nhiệm vụ kết hợp với Tổ Bảo vệ và các lực lượng an ninh địa phương nhằm bảo đảm ninh cho khu KSSV. Việc quản lý hơn 1000 sinh viên gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy một hệ thống quản lý khách sạn sinh viên tự động sẽ giúp cho Tổ công tác sinh viên quản lý sinh viên một cách hiệu qủa hơn. Đó chính là lý do để chúng em tiến hành thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống quản lý sinh viên KSSV này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC