Đồ án Hệ thống thông tin di động CDMA2000-1X

(Bản scan) Ngày nay hệ thống thông tin di động đã phát triển vượt bậc theo những bước tiến từ thế hệ 1G sang 2G rồi đến 3G dự định trong tương lai hệ thống thông tin di động sẽ tiến đến công nghệ 4G. Nội dung đồ án trình bày trong 4 chương gồm: Chương 1: Giới thiệu hệ thống thông tin di động. Chương 2: Giới thiệu về CDMA One. Chương 3: Các đặc điểm về CDMA 2000. Chương 4: Kỹ thuật điều chế và mã hóa trong CDMA 2000.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC