Đồ án Hệ thống thông tin di động ghép kênh theo mã

- Các ưu điểm của kỹ thuật trải phổ : + Ưu điểm triệt nhiễu. + Ưu điểm giảm mật độ năng lượng phổ. + Khả năng phân giải cao theo thời gian. + Đa truy nhập CDMA nhờ KT trải phổ băng rộng. - Mô hình trải phổ triệt nhiễu : Ví dụ minh hoạ điều chế khoá dịch pha nhị phân BPSK. (Hình 1.1 và hình 1.2) - Phân loại KT trải phổ : + Trải phổ dãy trực tiếp. + Trải phổ nhảy tần. - Tín hiệu giả ngẫu nhiên PN : PN được dùng làm mã trải phổ. Các chỉ tiêu của dãy ngẫu nhiên nhị phân : + Tính cân đối. + Tính chạy. + Tính tương quan. Giới thiệu qua một số dãy PN thường dùng nhất : + Dãy có độ dài cực đại (dãy m).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC