Đồ án Hệ thống thu thập dữ liệu nhiều kênh

Hệ thống thu thập dữ liệu quá trình tập hợp thông tin hay phân tích hiện tượng nào đó. Nhằm hỗ trợ con người trong quá trình giám sát và điều khiển của một hay nhiều đối tượng. Mục đích của hệ thống thu thập dữ liệu nói chung là phân tích dữ liệu thu thập vào, xử lý, lưu trữ dữ liệu và thực hiện mục đích muốn đo. Hệ thống thu thập dữ liệu thường là dựa trên cơ sở điện tử học, nó được làm từ phần cứng và phần mềm. Phần cứng thì được làm từ cảm biến, bộ chuyển đổi tín hiệu, linh kiện điện tử (ở giữa với bộ nhớ dùng để tồn trữ thông tin). Phần mềm được làm bằng phần mềm phân tích (vài tiện ích khác có thể sử dụng để di chuyển dữ liệu từ bộ nhớ dữ liệu thu thập được đến một laptop hoặc tới một máy tính lớn ). Một hệ thống thu thập dữ liệu bao gồm ba phần: một hệ thống mức dưới I/O, một máy tính chủ (host computer) và phần mềm để người vận hành điều khiển các quá trình hoạt động của hệ thống. Đề tài được bố cục như sau:  Chương 1: Cơ sơ lý thuyết  Chương 2: Thiết kế và thi công  Chương 3: Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC