Đồ án Hệ thống tổng đài điện tử số SPC và một số kỹ thuật chuyển mạch cơ bản

Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu về thông tin theo đó ngày càng phát triển lên, thông tin thì ngày càng một đa dạng hơn. Do đó con người không những đòi hỏi về chất lượng thông tin cao mà cần phải nhanh và kịp thời. Những mạng viễn thông sử dụng những thiết bị tương tự và truyền dẫn tín hiệu tương tự nên chất lượng thông tin kém, dung lượng nhỏ. Nên một yêu cầu mới được đặt ra cho ngành viễn thông nói chung và ngành thông tin nói riêng cần phải đổi mới mạng lưới thông tin cả về phương thức truyền dẫn lẫn thiết bị để sao cho phù hợp và đáp ứng mọi nhu cầu thông tin cho người dùng hiện nay. Nhờ các thành tựu về khoa học điện tử- viễn thông - tin học mà người ta có thể thay đổi mạng cũ thành mạng mới. Đó là các mạng thông tin số. Ở đây các thiết bị điện tử có khả năng biến đổi tín hiệu từ tương tự sang tín hiệu số. Nên thời gian truyền ở đây chỉ là các chữ số 0 và 1 nên thời gian truyền nhanh, dung lượng thông tin lớn, chất lượng thông tin cao mà giá thành của mạng lại giảm đi rất nhiều so với mạng tương tự. Đối với nước ta để trang bị hoàn toàn với một mạng lưới viễn thông là quá tốn kém với ngân sách Nhà nước. Do vậy, trên quan điểm phát triển tuỳ theo khả năng tối đa về ngân sách tài chính có thể đáp ứng được, nên bên cạnh việc phải trang bị các thiết bị mới hiện đại cũng cần phải tận dụng kế thừa có cơ sở những thiết bị hiện có, không ngừng cải tiến sao cho có thể bắt kịp với yêu cầu của mạng viễn thông hiện đại và yêu cầu của khách hàng. Trong hệ thống viễn thông thì hệ thống tổng đài đóng vai trò hết sức quan trọng. Trong bản báo cáo này, em xin trình bày về hệ thống tổng đài điện tử số SPC và một số kỹ thuật chuyển mạch cơ bản. Được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn TS. Nguyễn Vũ Sơn cùng các thầy cô và bạn bè, với sự nỗ lực của bản thân nên em đã hoàn thành các nhiệm vụ, yêu cầu của bản đồ án. Do khả năng còn hạn chế và thời gian tìm hiểu không nhiều, nên bản báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót, mong các thầy cô và bạn bè góp ý.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC