Đồ án Kỹ thuật thi công I - Nguyễn Quốc Việt

Tính san bằng khu vực xây dựng theo yêu cầu cân bằng phần đất đào và phần đất đắp. Trình tự tiến hành theo các bước sau: 1. Chia khu đất san bằng thành các ô vuông : Ở đây phân chia với cạnh ô vuông bằng 100m, kẻ đường chéo, trong những ô tam giác xuôi chiều với đường đồng mức đi qua các ô lưới đó, khu đất xây dựng được chia thành 70 ô tam giác. 2. Tính cao trình đen ở các đỉnh ô vuông Cao trình đen được tính nội suy từ đường đồng mức bằng các mặt cắt qua các đỉnh ô vuông đó

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC