Đồ án Kết cấu thép khung nhà công nghiệp một tầng

Địa điểm xây dựng : Thành phố Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định . Quy mô công trình : - Nhà công nghiệp 1 tầng , một nhịp , Hai cầu trục cùng hoạt động trong một nhịp , cùng sức cẩu Q=15T, Bứơc cột 6m ,Mái lơp panen BTCT , có cửa trời - Tuổi thọ công trình 50 năm . - Thép CT3 có R=2100kg/cm2 , E= 2,1.106 , Hệ số  =0,3 ; =7850kg/m3 - Que hàn E42 , hày tay và kiểm tra bằng phương pháp Siêu âm - Bê tông móng đá 1x3 , Mac 250, Bu lông cấp độ bền 5.6

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC