Đồ án Kết cấu thép - Vũ Anh Dũng

1, Giằng trong mp cánh trên: Được bố trí theo mặt phẳng cánh trên của dàn kèo , bố trí hệ thanh chéo chữ thập. Nhà có chiều dài là 102m do vậy ngoài giằng ở 2 đầu ta còn bố trí ở giữa nhà (trong gian giữa). 2,Hệ giằng cánh dưới : Được bố trí cùng gian với hệ giằng cánh trên và bố trí thêm hệ giăng doc nhà ở 2 đầu hồi. 3,Hệ giằng trong mặt phẳng thanh đứng: Được bố trí ở những ô có mặt phẳng giăng cách trên và giằng cánh dưới được bố trí doc nhà

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC