Đồ án Khảo sát hệ thống đường ống và thiết kế bánh công tác nhà máy thuỷ điện Đa Nhim

Nền kinh tế đất nước ta hiện nay nói chung, các ngành công nghiệp nói riêng đang từng bước phát triển mạnh mẽ cùng với đó sẽ là nhu cầu sử dụng điện năng ngày càng tăng cao. Từ năm 1975 đến nay, các nguồn thủy năng đã được khảo sát và các nhà máy thủy điện được xây dựng là biện pháp cơ bản để tăng sản lượng điện năng ở nước ta. Tuabin nước là thiết bị trực tiếp biến đổi năng lượng dòng nước thành cơ năng làm quay máy phát điện tạo ra điện năng. Do vậy, việc khảo sát hệ thống đường ống và thiết kế bánh công tác dựa trên các thông số của nhà máy thuỷ điện Đa Nhim nhằm tập làm quen với công việc để đáp ứng các mục đích trên. Mục đích chính của đề tài là khảo sát hệ thống đường ống và thiết kế bánh công tác mang tính chất kiểm nghiệm dựa trên các thông số ban đầu : + Cột áp tính toán : H = 720 m + Công suất một tổ máy : Ntb = 42 (MW) + Số vòng quay định mức : n = 500(vòng/phút)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC