Đồ án Khảo sát hệ thống ly hợp ô tô Gaz-53A

Nước ta đang từng bước tiến lên công nghiệp hoá hiện đại hoá .Việc đẩy mạnh cuộc cách mạng Khoa học kĩ thuật là vấn đề hết sức quan trọng .Ngành động lực và sản xuất ô tô máy kéo mặc dù chiếm tỉ trọng không cao trong nền kinh tế quốc dân ,song đã có những bước phát triển khá rõ rệt. Để góp phần nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật ,chúng ta phải không ngừng tìm hiểu nghiên cứu ,cải tiến và chế tạo để sản xuất ô tô máy kéo .Đó là một yêu cầu hết sức thiết thực đốivớinền kinh tế nước ta hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC