Đồ án Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ 1FZ-FE lắp trên xe Toyota Landcurser

KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH TẠO HỖN HỢP Ở ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG. - Việc tạo hỗn hợp nhiên liệu khí ở động cơ đốt trong được thực hiện bởi một số các cơ cấu hợp thành hệ thống nhiên liệu. Tuỳ theo bản chất của quá trình chế hoà khí có thể phân biệt ba kiểu tạo hỗn hợp sau: + Chế hoà khí ngoài hay là chế hoà khí sớm : hỗn hợp nhiên liệu không khí được chuẩn bị một cách thích hợp ở bên ngoài động cơ trong một thiết bị riêng gọi là bộ chế hoà khí và được đưa vào động cơ qua hệ thống nạp. + Chế hoà khí trong hay là chế hoà khí trực tiếp: nhiên liệu được phun trực tiếp vào buồng cháy động cơ và hỗn hợp nhiên liệu khí được hình thành bên trong xylanh động cơ. + Chế hoà khí trung gian (nửa trong nửa ngoài): nhiên liệu được phun trên đường ống nạp hoặc gần xupáp nạp. Trong trường hợp này quá trình tạo hỗn hợp nhiên liệu khí được bắt đầu ở đường nạp và kết thúc bên trong xylanh động cơ. Đây là phương pháp tạo hỗn hợp được áp dụng cho hệ thống phun xăng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC