Đồ án Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ E-TEC

Trong thời gian gần đây ngành công nghiệp Ôtô đã có những bước phát triển nhảy vọt đáng kể, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của xã hội. Tuy vậy song song với việc phát triển của ngành công nghiệp Ôtô đã tạo ra những nguy cơ đáng báo động có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội, sức khỏe con người. Đó là vấn đề khí thải từ động cơ đốt trong gây ô nhiễm và nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên dầu mỏ cung cấp cho động cơ đốt trong. Đứng trước những vấn đề này một số tiêu chuẩn qui định về nồng độ khí thải đã được áp dụng hầu hết các quốc gia trên thế giới. Vì vậy việc tìm kiếm một hướng đi mới đã được các nhà thiết kế nghiên cứu và áp dụng trên các động cơ như động cơ chạy bằng năng lượng mặt trời, năng lượng điện,. .nhằm loại bỏ nguồn gốc gây ra ô nhiễm. Tuy nhiên do hạn chế về nhiều mặt chưa khắc phục được nên các mô hình trên chưa được đưa vào khai thác một cách toàn diện. Như vậy để đáp ứng khắc phục được hai mô hình trên yêu cầu đối với nhà kỹ thuật là nghiên cứu và điều chỉnh lượng nhiên liệu một cách thích hợp để đưa đến quá trình cháy trong động cơ gần như hoàn thiện. Mặc dù hệ thống cacburator đã có những cải tiến đáng kể song vẫn không đáp ứng được tất cả các yêu cầu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC