Đồ án Khảo sát hệ thống thuỷ lực trên máy đa năng loại KGT-V

Cùng với sự phát triển của đất nước, để thuận tiện cho công trình giao thông đường sắt giải quyết vấn đề thi công được nhanh chóng. Trước những nhu cầu đó, đòi hỏi chúng ta phải có những phương tiện thi công cơ giới cần thiết nhằm giảm bớt sức lao động của con người. Trong đó, thiết bị xe đa năng loại KGT-V rất quan trọng và gần như không thể thiếu . Những công trình đường sắt, công trình thi công có quy mô lớn cần phải có những thiết bị có công suất lớn, có tính tự động hoá và hiện đại hoá cao, một trong những thiết bị đó là bị xe đa năng tự hành loại KGT-V . Xe đa năng tự hành loại KGT-V này có công suất tương đối lớn, tính tự động hoá và hiện đại hoá rất cao. Việc sử dụng nó trong các công trình sẽ làm tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả kinh tế và giảm sức lao động cho con người.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC