Đồ án Khóa số hiển thị trên lcd

Đây là một hệ thống đóng mở theo mã cho phép một số ít người có thể ra vào theo mã của họ. Nó có thể được áp dụng làm cửa ra vào của các hệ thống cần mang tính bảo mật, giới hạn số người ra vào như: Cửa ra vào cơ quan, nhà máy, các khu quan trọng. Trên cơ sở đó, hệ thống phải đảm bảo được hai yêu cầu cơ bản sau: -Tính an toàn: phải có chức năng bảo mật. -dễ sử dụng:có đầy đủ hướng dẫn để người dùng sử dụng Do đó chúng em đã đưa ra yêu cầu một hệ thống có chức năng đóng mở như sau: 1.1 Chức năng hệ thống: • Hệ thống quản lí một số mã ứng với một số người được cho phép ra vào ở của này và hoạt động trên cơ sở các mã này. • Mã sử dụng các chữ số từ 0->9 • Độ dài của mã từ 1->10 chữ số • Hệ thống giao tiếp với người sử dụng thông qua một bàn phím điều khiển và hiển thị trên màn hình . • Bàn phím gồm các phím số 0-9 và các phím chức năng: Set, Enter, backspace(). • Khi bắt đầu , người sử dụng được yêu cầu nhập mã: • Nếu chọn enter: o Hệ thống so sánh mã vừa nhập với code . o Nếu mã đúng: cửa sẽ mở(mô phỏng trên mạch bằng việc bật hay tắt đèn LED xanh) o Nếu mã sai: yêu cầu nhập lại. Nếu nhập mã sai 3 lần liên tiếp chuông sẽ báo động. (mô phỏng trên mạch bằng việc bật hay tắt đèn LED đỏ) • Nếu chọn set: Kiểm tra xem mã cũ có đúng hay không. -Nếu mã đúng: cho phép thay đổi mã bằng cách nhập vào mã mới và xác nhận đúng mã này một lần nữa. -Nếu mã sai: không có hiện tượng gì cả. Nếu nhập mã sai ba lần liên tiếp chuông sẽ báo động. • Trong quá trình nhập mã, nếu có nhầm lẫn có thể nhập lại bằng cách sử dụng nút Backspace()

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC