Đồ án Kiến trúc dân dụng số 6 bảo tàng

Khái niệm về bảo tàng : - Bảo tàng là công trình kiến trúc công cộng. - Bảo tàng là công trình văn hoá. - Bảo tàng là nơi chứa đựng hiện vật trưng bày cho những người quan tâm tới xem, tham khảo, sao lưu, nghiên cứu - Phân loại theo đặc điểm trưng bày : Có các dạng bảo tàng tổng hợp, bảo tàng chuyên ngành, bảo tàng danh nhân, - Phân loại theo cấp : Bảo tàng địa phương, bảo tàng cấp vùng bảo tàng cấp Quốc gia, bảo tàng quốc tế. - Phân loại theo tính chất trưng bày : Tĩnh - Động - Nửa tĩnh nửa động. - Phân loại theo đặc tính không gian trưng bày : Trong nhà – Ngoài trời - Nửa trong nhà nửa ngoài trời.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC