Đồ án Kiến trúc dân dụng số 7 khách sạn

Khách sạn là một cơ sở phục vụ nhu cầu chỗ ở ngắn của du khách. • Khách sạn là cơ sở lưu trú du lịch có quy mô từ 10 buồng ngủ trở lên, đảm bảo chất lượng về cơ sở vật chất, trang thiết bị và dịch vụ cần thiết phục vụ khách. • Theo TCVN 4391: 2009 khách sạn được phân ra 4 loại như sau: a) Khách sạn thành phố b) Khách sạn nghỉ dưỡng c) Khách sạn nổi d) Khách sạn bên đường • Căn cứ theo vị trí, kiến trúc, trang thiết bị tiện nghi, dịch vụ, quản lý và phục vụ, an ninh, an toàn, bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, khách sạn được xếp theo 5 hạng: 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao (Tham khảo Quyết định 02/2001/QĐ-TCDL)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC