Đồ án Lý thuyết điều khiển thang máy sử dụng PLC lập chương trình điều khiển

Xử lý các tín hiệu nhập váo các nút nhấn ,các công tác hành trình,tín hiệu. Hệ thống điều khiển thang máy là hệ thống cho phép hiệu cảm biến tia hồng ngoại ,từ đó xuất ra các tín hiệu để điều khiển các motor kéo thang máy lên xuống ,motor đóng cửa hay các van điện từ điều khiển hệ thống khí nén thay cho các motor.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC