Đồ án Lập chương trình tính kiểm tra nhiệt các hệ thống làm mát động cơ đốt trong

Trong quá trình hoạt động của động cơ, nhiệt độ của buồng cháy tỏa ra rất lớn 2000÷2500 C. Với nhiệt độ như vậy nếu không làm mát hoặc làm mát không đủ sẽ gây ra nhiều tác hại như: Cháy xupáp, dầu nhờn biến chất, gây bó pisston và xecmăng trong xilanh, giảm hiệu suất và công suất của động cơ. Do vậy hệ thống làm mát động cơ là một trong các hệ thống để giải quyết những vấn đề đó. Mục đích của đề tài là: - Giúp cho sinh viên hiểu rõ về các phương án làm mát trong động cơ và vận dụng vào từng động cơ cụ thể. - Tính kiểm tra một số hệ thống làm mát động cơ: CA498, DE12TIS, YC4G170-20. Phương pháp kiểm tra sửa chữa hệ thống làm mát. - Vận dụng lý thuyết truyền nhiệt, tính toán kiểm tra nhiệt két làm mát theo các thông số thực tế và rút ra nhận xét. - Bằng lập trình Visual basic ta có thể tính toán nhanh các hệ thống làm mát trên các động cơ khác nhau. Với mục đích trên đề tài này có ý nghĩa không kém phần quan trọng đối với sinh viên ngành Cơ Khí Giao Thông chúng ta. Thông qua việc làm đồ án tốt nghiệp đã góp phần cho sinh viên củng cố lại các kiến thức đã được học và tập cho sinh viên cách nghiên cứu làm việc độc lập, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc sau này của người kỹ sư tương lai.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC