Đồ án Mạch đếm sản phẩm kiểm tra xe ra vào dùng IC và hồng ngoại

Việt Nam là một nước đang trên con đường phát triển và đang hòa nhập vào sự phát triển của “WTO” tạo ra thay đổi về mặt kinh tế xã hội của nước ta. Tạo cơ hội cho học sinh – sinh viên chúng em tiếp cận và nắm bắt được nhiều thành tựu vĩ của thế giới, đặc biệt là về các lĩnh vực khoa học kỹ thuật nói chung và ngành Điện Tử nói riêng. Thế hệ trẻ chúng ta không tự mình phấn đấu học hỏi thì chúng ta sẽ sớm lạc hậu và nhanh chống bị đẩy lùi. Nhìn thấy được điều đó trường: “ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” đã sớm chủ trương hình thức đào tạo sâu rộng, từ thấp đến cao. Để tăng chất lượng học tập của sinh viên nhà trường nói chung và trung tâm Điện Tử nói riêng đã tổ chức cho sinh viên làm đồ án môn học nhằm tạo nền tảng vửng chắc cho sinh viên khi ra trường, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng việc làm. Chính vì vậy chúng em đã chọn đề tài: “Mạch đếm sản phẩm kiểm tra xe ra vào dùng IC và hồng ngoại” LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện đồ án được sự tận tình hướng dẫn của thầy cô khoa Khoa Điện Tử, đặc biệt là thầy : Trương Năng Toàn Và do kiến thức còn hạn hẹp nên trong quá trình thực hiện đồ án , chúng em không thể tránh những sai sót. Rất mong quý thầy cô trong hội đồng khảo thi bỏ qua và có hướng giúp đỡ để chúng em có thể hoàn chỉnh đồ án của mình hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC