Đồ án Mạch đo tốc độ động cơ

1.Giới thiệu đề tài Sự cần thiết và quan trọng cũng như tính khả thi của mạch số là lí do để chúng em chọn đề tài “mạch đo tốc độ động cơ “ Đề tài mạch đo tốc độ động cơ bao gồm 2 phần:  Nội dung : nêu lên khái quát các kiến thức về kĩ thuật số liên quan đến đề tài và chức năng của từng linh kiện được dùng.  Thi công : nêu lên sơ đồ nguyên lí, quá trình thi công mạch, nguyên lí hoạt động của mạch. 2. Ứng dụng của đề tài. Mạch đo tốc độ động cơ được thiết kế hoạt động như một mạch đếm tự động, có chức năng hiển thị các giá trị vòng quay của motor trong một thời gian nhất định. Để xác định tốc độ mà động cơ đang quay. 3. Hạn chế của đề tài Đề tài này có ứng dụng rất lớn, nhưng trong khả năng cho phép chúng em chỉ có thể thực hiện được mạch đếm số vòng quay đơn giản, nên không thể nêu hết các ứng dụng của mạch. 4. Phương pháp nghiên cứu  Thu thập tài liệu có liên quan đến đề tài  Tham khảo ý kiến của giáo viên hướng dẫn.  Ứng dụng các kiến thức về Kĩ Thuật Số đã được 5. Giới thiệu vế mạch và các linh kiện trong mạch: Mạch đo tốc độ động cơ dùng các linh kiện như sau:  Led thu và phát hồng ngoại  Ic 4081 (có các cổng end)  Ic 4033 đếm lên và giải mã 7 đoạn  Led 7 đoạn hiển thị số đếm  Các điện trở bảo vệ  Các điện trở và biến trở làm cầu phân áp  Ic 555 làm nhiệm vụ tạo xung.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC