Đồ án Mạch mở đèn đường dùng vi xử lý

Quang trở là một loại điện trở mà trị số của nó phụ thuộc vào ánh sáng chiếu vào nó, khi ánh sáng chiếu với cường độ càng lớn thì giá trị điện trở của nó càng nhỏ, ngược lại khi ánh không chiếu vào nó thì điện trở của nó ở  lớn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC