Đồ án Mạng riêng ảo trên nền MPLS và ứng dụng

Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, Công nghệ thông tin và Viễn thông đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế thế giới. Các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, các công ty đa quốc gia trong quá trình hoạt động luôn phải trao đổi thông tin với khách hàng, đối tác, nhân viên của họ. Chính vì vậy đòi hỏi phải luôn nắm bắt được thông tin mới nhất, chính xác nhất, đồng thời phải đảm bảo độ tin cậy cao giữa các chi nhánh của mình trên khắp thế giới, cũng như với các đối tác và khách hàng.Với các tổ chức này, việc truyền thông dữ liệu một cách an toàn với chi phí thấp, giảm nhẹ các công việc quản lý hoạt động của mạng luôn được đặt ra, và VPN là một giải pháp hiệu quả. VPN đã và đang là thị trường phát triển rất mạnh. VPN được định nghĩa là mạng kết nối các site khách hàng đảm bảo an ninh trên cơ sở hạ tầng mạng chung cùng với các chính sách điều khiển truy nhập và đảm bảo an ninh như một mạng riêng. Đã có rất nhiều phương án triển khai VPN như: X.25, ATM, Frame Relay, leased line Tuy nhiên khi thực hiện các giải pháp này thì chi phí rất lớn để mua sắm các thiết bị, chi phí cho vận hành, duy trì, quản lý rất lớn và do doanh nghiệp phải gánh chịu trong khi các nhà cung cấp dịch vụ chỉ đảm bảo về một kênh riêng cho số liệu và không chắc chắn về vấn đề an ninh của kênh riêng này. Cùng với xu hướng IP hoá mạng viễn thông hiện nay, IP-VPN đã tạo ra bước ngoặt lớn trong lịch sử phát triển của công nghệ VPN. IP-VPN đã giải quyết được vấn đề giảm chi phí vận hành, duy trì quản lý đơn giản, linh hoạt. Tuy nhiên IP-VPN truyền thống còn phải sử dụng các thuật toán mã hoá đi kèm, và các thuật toán mã hoá này là rất phức tạp. Công nghệ mới MPLS, chuyển mạch nhãn đa giao thức, có thể coi là một bước phát triển lớn, hoàn thiện công nghệ IP nói chung và IP-VPN nói riêng. MPLS cho phép triển khai các VPN có khả năng mở rộng và cơ sở xây dựng các dịch vụ giá trị gia tăng vượt trội so với các VPN truyền thống. Ở Việt Nam, khi nền kinh tế cũng đang trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế thì nhu cầu sử dụng VPN vừa đáp ứng được các yêu cầu về thông tin, vừa giải quyết được những khó khăn về kinh tế. Hơn nữa,Tập đoàn BCVT Việt Nam cũng đã áp dụng công nghệ MPLS cho mạng thế hệ kế tiếp NGN. Đó là một thuận lợi lớn để triển khai các MPLS-VPN. Mạng MEGAWAN được đưa vào sử dụng là một minh chứng lớn nhất cho điều đó. Nội dung đồ án gồm 4 chương: Chương 1. Tổng quan về VPN: Giới thiệu chung những khái niệm cơ bản về VPN, các chức năng và đặc điểm của VPN đồng thời cũng giới thiệu về các mô hình cũng như phân loại mạng VPN từ đó ta biết được những khó khăn khi sử dụng mỗi loại hình VPN. Chương 2. Tổng quan về MPLS: Giới thiệu về công nghệ MPLS, đặc điểm và hoạt động của một mạng MPLS để có thể dễ dàng nắm được nguyên lý hoạt động của các VPN được xây dựng trên mạng này. Chương 3. Mạng riêng ảo trên nền MPLS: Nghiên cứu về công nghệ Mạng riêng ảo trên nền MPLS, các mô hình, nguyên lý hoạt động và tính bảo mật của MPLS-VPN. Chương 4. Ứng dụng và triển khai MPLS-VPN: Tìm hiểu ứng dụng và triển khai MPLS-VPN của VNPT tại Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC