Đồ án Măng tây (Asparagus officinalis Linn) bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp với bức xạ hồng ngoại

LỜI MỞ ĐẦU Măng tây (Asparagus officinalis Linn) có tên tiếng Anh: Asparagus, thuộc họ măng tây Asparagaceae, là một loại rau cao cấp đƣợc du nhập vào trồng tại Việt Nam từ những năm 60 - 70 ở các vùng nhƣ Đông Anh - Hà Nội, Kiến An - Hải Phòng, Đức Trọng - Lâm Đồng. Trƣớc đây, măng tây chƣa đƣợc chú ý trồng trọt và nghiên cứu chế biến mặc dù măng tây là loại rau giầu dinh dƣỡng và có giá trị kinh tế rất cao. Hiện nay, măng tây đã bắt đầu đƣợc chú trọng trồng trọt và nghiên cứu. Măng tây là loại rau giầu vitamin, khoáng chất, các chất chống oxy hóa, có mùi vị thơm ngon khi nấu chín nhƣng dễ bị hƣ hỏng khi bảo quản.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC