Đồ án Mô phỏng động học cơcấu phân phối khí động cơ ifa trên catia

Đối với một sinh viên kỹthuật, đồán tốt nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng. Đềtài tốt nghiệp được thầy giao cho em là mô phỏng động học cơcấu phân phối khí động cơIFA trên CATIA V5R19. Đây là một đềtài mới đối với sinh viên nhưng mục đích của đềtài rất thiết thực, nó không những giúp cho em có điều kiện đểchuẩn lại các kiến thức đã học ởtrường mà còn có thểhiểu biết thêm nhiều kiến thức mới đặc biệt là phần mềm CATIA phần mềm đang được ứng dụng rộng rãi hiện nay trong lĩnh vực thiết kếvà mô phỏng chi tiết máy và cơcấu máy. Bên cạnh đó việc khảo sát động cơIFA thật sự đã đem đến cho em nhiều điều hay và bổích. Được sựgiúp đỡvà hướng dẫn tận tình của thầy Nguyễn Quang Trung, các thầy cô trong khoa cùng với việc tìm hiểu, tham khảo các tài liệu liên quan và vận dụng các kiến thức được học, em đã cốgắng hoàn thành đềtài này. Mặc dù vậy, do kiến thức của em có hạn lại thiếu kinh nghiệm thực tếnên đồán sẽkhông tránh khỏi những thiếu sót. Em mong các thầy cô góp ý, chỉbảo thêm đểkiến thức của em ngày càng hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC