Đồ án Mô tả giao diện website bán điện thoại di động (version 2.0)

Hiện nay xã hội phát tri ển, vấn đề về thông tin liên lạc ngày càng trở nên cần thiết,chính vì vậy nhu cầu sử dụng điện thoại di động ngày càng tăng. Làm sao có thể xem thông tin các dòng điện thoại mới nhất và giá cả một cách nhanh nhất,tiện dụng nhất? Website bán điện thoại di động là một trong những giải pháp đáp ứng được yêu cầu đó. Các đối tượng cần xây dựng Website bán điện thoại di động: Các đại lý, cửa hàng buôn bán điện thoại di động.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC