Đồ án môn học Tổng hợp hệ thống Truyền động điện

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ, XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN TRUYỀN ĐỘNG 1.1 Giới thiệu công nghệ/ bài toán: Thiết kế hệ thống truyền động điện cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập với các số liệu ban đầu như sau: • Nguồn điện xoay chiều 3 pha 220/380 V. • Tải của hệ thống truyền động điện được cho như hình vẽ với: r1/r2 =4;TL= 25 Nm; JL = 0.06 kg.m¬¬2 . T1 r1 ωM T2 r2 Hình 1: Sơ đồ công nghệ hệ thống. 1.2 Phân tích yêu cầu công nghệ, đặc tính cơ của tải: a) Yêu cầu công nghệ: -Sử dụng động cơ điện một chiều kích từ độc lập điều khiển tốc độ của tải theo yêu cầu về tốc độ như Hình 2. -Nguồn điện sử dụng : 220/380V, do đó cần sử dụng bộ biến đổi phù hợp. -Hệ thống hoạt động ổn định, bám càng sát với đồ thị tốc độ mong muốn thì càng tốt. -Sai số nằm trong khoảng cho phép. -Điều khiển động cơ dễ dàng, điều khiển động cơ có đảo chiều quay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC