Đồ án Nền móng - Chung cư cao tầng 105 Nguyễn Phong Sắc

Theo kết quả khảo sát địa chất công trình, địa chất dưới lỗ khoan sâu 56m gồm các lớp đất như sau: Lớp 1 : Lớp phủ bề mặt: Sét pha, lẫn rễ cây ,tạp chất Chiều dày : 2,1 m Lớp 2 : Sét pha kẹp cát, cát pha màu xám nâu, xám đen, trạng thái dẻo mềm đôi chỗ dẻo chảy Chiều dày : 3,5 m Lớp 3 : Sét pha màu xám nâu, xám vàng, trạng thái dẻo cứng đôi chỗ dẻo mềm Chiều dày : 5,6 m Lớp 4 : Cát hạn mịn, màu xám vàng, trạng thái xốp Chiều dày :2,9 m Lớp 5 : Sét, xen kẹp sét pha, màu xám xanh, xám nâu, trạng thái dẻo cứng, đôi chỗ dẻo mềm Chiều dày : 4 m Lớp 6 : Sét pha, màu xám nâu, xám vàng, trạng thái dẻo cứng Chiều dày : 5 m Lớp 7 : Sét, màu xám nâu, trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng Chiều dày : 14 m Lớp 8 : Cát sạn, màu vàng xám, trạng thái rất chặt.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC