Đồ án Nền móng - Trần Bá Nguyên

Phương án I: Thiết kế móng nông trên nền thiên nhiên 1, Đánh giá điều kiện địa chất thủy văn công trình, địa chất thủy văn của khu đất xây dựng. 2, Xác định tải trọng truyền xuống móng. 3, Chọn chiều sâu chôn móng, xác định sơ đồ kích thước đế móng. 4, Kiểm tra kích thước đáy móng theo điều kiện ổn định nền. 5, Kiểm tra kích thước đáy móng theo điều kiện biến dạng của đất nền.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC