Đồ án Nghiên cứu áp dụng phương pháp điện đo sâu đa cực đối xứng Wenner-Schlumberger tìm kiếm nước ngầm vùng cao nguyên đá vôi Tây Bắc thị trấn Tam Sơn Quản Bạ Hà Giang

Thị trấn Tam Sơn là trung tâm của một huyện miền núi thuộc tỉnh Hà Giang, với dân số khoảng 36.000 người, nơi đây đang có những hoạt động kinh tế xã hội phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên do ở trên cao nguyên đá vôi nên người dân luôn sống trong tình trạng thiếu nước . Được sự quan tâm của Đảng , Nhà Nước trong những năm gần đây đã có nhiều đề tài và dự án cấp nhà nước về tìm kiếm nước ngầm nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong vùng như : Đề tài cấp nhà nước của PGS. TSKH Phan Văn Quýnh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Dự án cấp nhà nước của Liên đoàn Địa chất Thuỷ văn Miền Bắc và Đề tài cấp nhà nước KC.08 - 19/06 -10 của PGS. TS. Nguyễn Văn Lâm Trường Đại học Mỏ - Địa Chất. Sau khi học xong chương trình Đại học ngành Địa vật lý, em được nhà trường phân công đi thực tập tốt nghiệp từ ngày 4 tháng 1 năm 2010 đến ngày 10 tháng 3 năm 2010, trong quá trình thực tập em đã thu thập được tài liệu để viết đồ án với đề tài “Nghiên cứu áp dụng phương pháp điện đo sâu đa cực đối xứng Wenner-Schlumberger tìm kiếm nước ngầm vùng cao nguyên đá vôi Tây Bắc thị trấn Tam Sơn Quản Bạ Hà Giang . ” Nội dung đồ án được đề cập đến các vấn đề sau: • Đã sưu tầm và nghiên cứu đặc điểm địa lý – địa chất – địa chất thuỷ văn vùng cao nguyên đá vôi Quản Bạ Hà Giang. • Từ những đặc điểm địa lý - địa chất – địa chất thuỷ văn của vùng cao nguyên đá vôi Quản Bạ Hà Giang đồ án đã trình bày các phương pháp địa vật lý có khả năng tìm nước ngầm vùng cao nguyên đá vôi . Trong đó đã trình bày sâu sắc về phương pháp đo sâu điện đa cực đối xứng Wenner – Schlumberger là phương pháp chủ đạo để tìm kiếm nước ngầm ở vùng này. • Đã trình bày kết quả xử lý tài liệu phương pháp đo sâu điện đa cực Wenner – Schlumberger, và giải thích kết quả địa chất vùng Tây Bắc Thị Trấn Tam Sơn Quản Bạ Hà Giang. Đồ án gồm có 3 chương. Chương I: Đặc điểm địa lý – địa chất – địa chất thủy văn vùng cao nguyên đá vôi Quản Bạ - Hà Giang . Chương II: Khả năng áp dụng phương pháp địa vật lý tìm kiếm nước ngầm vùng cao nguyên đá vôi Quản Bạ - Hà Giang. Chương III: Kết quả áp dụng phương pháp đo sâu điện đa cực đối xứng Wenner – Schlumberger tìm kiếm nước ngầm vùng cao nguyên đá vôi Tây Bắc thị trấn Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang. Với sự nỗ lực của bản thân cùng với sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của PGS. TS Nguyễn Trọng Nga và các thầy cô trong bộ môn Địa vật lý – Trường Đại học Mỏ- Địa chất em đã hoàn thành đồ án vào ngày 15 tháng 6 năm 2010. Qua đây em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Nguyễn Trọng Nga, Ths. Kiều Duy Thông, Ths. Nguyễn Văn Dũng, đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong thời gian hoàn thành đồ án. Do kiến thức còn hạn chế đồ án này không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự góp ý của các thầy cô cũng như các bạn đồng nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC