Đồ án Nghiên cứu bộ lọc thích nghi

Sống trong thế giới hiện đại như ngày nay, chúng ta tiếp xúc với rất nhiều loại tín hiệu và dưới nhiều dạng khác nhau. Có các tín hiệu rất cần thiết như âm thanh, hình ảnh hay các tín hiệu giải trí như âm nhạc .v.v. Bên cạnh cũng luôn tồn tại các tín hiệu khó chịu hoặc không cần thiết trong hoàn cảnh riêng nào đó, mà ta gọi đó là nhiễu. Xử lý tín hiệu là trích lấy, tăng cường, lưu trữ và truyền thông tin có ích mà con người cần quan tâm trong vô vàn thông tin có ích cũng như vô ích đồng thời phải loại bỏ nhiễu, để từ đó có được thông tin mà không mất đi tính trung thực của thông tin gốc. Trong các hướng đi và các cách giải quyết khác nhau cho vấn đề nêu trên, thì lĩnh vực xử lý tín hiệu số( DSP) mỗi ngày càng phát triển mạnh mẽ và vững vàng. Trong đó không thể không nhắc tới vai trò của các bộ lọc, nhất là các bộ lọc nhiễu. Trong đồ án này, em thực hiện nghiên cứu về bộ lọc thích nghi, một loại lọc nhiễu được ứng dụng trong rất nhiều hệ thống thực tế. Đây là loại bộ lọc có thuật toán thay đổi để thích ứng được với tín hiệu vào. Đồ án gồm 3 chương: Chương 1: Giới thiệu về bộ lọc số. Chương 2: Nội dung nghiên cứu bộ lọc thích nghi. Chương 3: Mô phỏng ứng dụng bộ lọc thích nghi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC