Đồ án Nghiên cứu giải pháp sử dụng hỗn hợp dầu Jatropha và dầu diesel làm nhiên liệu cho động cơ diesel

Cùng với sự phát trển ngày càng cao của đất nước là sự gia tăng các phương tiện giao thông, do đó tình hình ô nhiễm môi trường do khí thải động cơ diesel nói riêng và của động cơ đốt trong nói chung đang gia tăng tới mức báo động. Bên cạnh đó nguồn cung cấp nhiên liệu dầu mỏ ngày càng cạn kiệt là mối lo ngại hàng đầu của các nước trên thế giới đặc biệt là với các nước đang phát triển như nước ta. Do đó, con người đã và đang nghiên cứu tìm ra những nguồn nguyên liệu mới thay thế cho dầu mỏ nhưng vẫn đảm bảo tính kinh tế , kỹ thuật, tuổi thọ của động cơ và không gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người cũng như môi trường sống.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC