Đồ án Nghiên cứu hệ thống cân băng định lượng trong nhà máy sản xuất xi măng lò đứng

Trong công cuộc phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng và xây dựng dân dụng tăng lên nhanh chóng trên thế giới nói chung. Đặc biệt là sự bùng nổ về đầu tư phát triển công nghiệp xi măng ở các nước đang phát triển, trong đó phải kể đến là Việt Nam. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng giá cả sự cạnh tranh trên thị trường, cho nên việc đầu tư cải tiến công nghệ ở các công ty xí nghiệp đang là một giải pháp tốt cho việc cạnh tranh về giá cả và chất lượng. Ở nước ta nền kinh tế và khoa học kỹ thuật đang trên đà phát triển, phù hợp với sự phát triển chung ở khu vực, với chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước ta. Ở nước ta đang thu hút vốn đầu tư của nước ngoài ngày càng nhiều, trong đó phải kể đến việc đầu tư vào công nghệ sản xuất xi măng trong những năm gần đây. Với bất kỳ một nhà máy xi măng nào, nhất là đối với những nhà máy có mức độ tự động hoá cao thì việc cân băng định lượng dùng giám sát, điều khiển các thành phần phối liệu là vô cùng quan trọng, nó là một trong những yếu tố quyết định đến năng suất của cả dây truyền và tỷ lệ các thành phần phối liệu nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng xi măng sản xuất ra. Do đặc điểm công nghệ sản xuất xi măng có nhiều công đoạn và hầu hết là cần đến hệ thống cân băng định lượng từ khâu nghiền liệu đến khâu nghiền xi măng. Với nhiệm vụ đặt ra cho cân băng định lượng là thoả mãn những nhu cầu từ thực tế sản xuất, phải đảm bảo đủ lượng liệu cần thiết cho công đoạn tiếp theo về khối lượng tỷ lệ các thành phần phối liệu và tốc độ cấp liệu cho từng thời điểm. Tuỳ theo vị trí, tính chất, chức năng của các khâu trong dây truyền sản xuất mà cân băng định lượng ở khâu đó có những đặc điểm riêng, như chế độ làm việc, sai số cho phép, dải điều chỉnh tốc độ, độ ổn định Tuy nhiên các cân băng định lượng trong dây chuyền đều có đặc điểm chung là: Các đối tượng cân là cân băng tải cấp liệu kích thước vật liệu cần cân thay đổi trong phạm vi rộng từ các nguyên liệu thô cho đến các nguyên liệu mịn dạng bột. Với đề tài “Nghiên cứu hệ thống cân băng định lượng trong nhà máy sản xuất xi măng lò đứng”. Cụ thể là nhà máy sản xuất xi măng thuộc công ty xi măng Tiên Sơn – Hà Tây. Bản đồ án này được trình bày chi tiết như sau: CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XI MĂNG TIÊN SƠN – HÀ TÂY. CHƯƠNG 2 : MÔ TẢ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÂN BĂNG PHỐI LIỆU. CHƯƠNG 3 : TÍNH TOÁN LỰA CHỌN HỆ THỐNG TĐĐ CHO CÂN CẤP THAN CHƯƠNG 4 : GIÅÏI THIÃÛU VÃÖ BÄÜ ÂIÃÖU KHIÃØN PLC CHÆÅNG 5 : THIÃÚT KÃÚ MAÛCH ÂIÃÖU KHIÃØN, MÄ HÇNH CÁN BÀNG ÆÏNG DUÛNG

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC