Đồ án Nghiên cứu - Khai thác trạm thu phát điện thoại di động A9100 Viettel Hoàng Hoa Thám - Tân Bình

(Bản scan) Nhu cầu cuộc sống ngày càng cao, đòi hỏi con người cần phải vận động và sáng tạo. Một đất nước giàu mạch đòi hỏi phải có nền kinh tế - Kỹ thuật phát triển, đặc biệt phải kể đến ngành công nghệ truyền thông, trong lĩnh vực thông tin di dộng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC