Đồ án Nghiên cứu mạng NGN và ứng dụng

Cùng với sự phát triển của các ngành điện tử - tin học, công nghệ viễn thông trong những năm qua phát triển rất mạnh mẽ cung cấp ngày càng nhiều các loại hình dịch vụ mới đa dạng, an toàn, chất lượng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng. Trong xu hướng phát triển và hội tụ của viễn thông và tin học, cùng với sự phát triển nhanh chóng về nhu cầu của người dùng đối với những dịch vụ đa phương tiện chất lượng cao đã làm cho cơ sở hạ tầng thông tin và viễn thông có những thay đổi lớn về cấu trúc. Những tổng đài chuyển mạch kênh truyền thống với những hạn chế về kiến trúc đã không còn có thể đáp ứng được nhu cầu ngày cao của người dùng, vì thế đòi hỏi cần phải có một giải pháp để đáp ứng được yêu cầu đó. Giải pháp được lựa chọn là mạng thế hệ mới – NGN. Mạng thế hệ mới – NGN dựa trên nền tảng chuyển mạch gói tốc độ cao, dung lượng lớn, tích hợp nhiều công nghệ mới, ứng dụng mới. Vì vậy em chọn đề tài “Nghiên cứu mạng NGN và ứng dụng” để làm đồ án tốt nghiệp, nội dung của đồ án gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về mạng NGN. Chương 2: Cấu trúc mạng NGN và ứng dụng. Chương 3: Chiến lược phát triển NGN của ngành Viễn thông Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC