Đồ án Nghiên cứu một số phương pháp lọc và mô phỏng việc lọc âm thanh qua phần mềm Matlab

Bộ lọc là một hệ thống có thể ứng dụng rất nhiều trong lĩnh vực cuộc sống. Khi công nghệ ngày càng phát triển thì việc lọc nhiễu để đạt được những tín hiệu tốt hơn ngày càng trở nên quan trọng. Về lịch sử phát triển, bộ lọc được nghiên cứu nhiều nhất trong xử lý tín hiệu số. Và đã dành được sự quan tâm, đầu tư nghiên cứu của các nhà khoa học, các trung tâm nghiên cứu lớn trên thế giới. Hiện nay, bộ lọc liên tục phát triển tạo ra các kỹ thuật quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực điện tử, thông tin liên lạc, phát thanh truyền hình, các ngành công nghệ khác Trong thông tin liên lạc, tín hiệu âm thanh được truyền đi ở những khoảng cách rất xa, nên không tránh khỏi bị tác động nhiễu của môi trường, đường truyền, tần số, hay trong chính hệ thống của nó . Nhưng khi qua bộ lọc nhiễu, âm thanh sẽ trở nên rõ ràng và chính xác hơn. Trong các thiết bị điện tử thường gặp như loa đài, máy phát, máy thu ngày càng có chất lượng âm thanh tốt hơn là do bộ lọc ngày càng được tối ưu hơn. Vì những ứng dụng quan trọng trong thực tế như vậy, nên vấn đề đặt ra là làm thế nào để thu được âm thanh có chất lượng tốt hơn. Đó cũng chính là mục tiêu mà đồ án của em hướng tới. Trong đề tài này em nghiên cứu một số phương pháp lọc, và mô phỏng việc lọc âm thanh qua phần mền Matlap. Với mục tiêu xác định như trên, đồ án được chia ra làm 3 phần với nội dung cơ bản như sau: Chương 1: Lý thuyết chung về xử lý tín hiệu số. Chương 2: Ước lượng tuyến tính và những bộ lọc tuyến tính tối ưu. Chương 3: Mô phỏng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC